Lĩnh vực hiệu chuẩn, Fields of Calibration

LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN
LĨNH VỰC:  KHỐI LƯỢNG

LĨNH VỰC: KHỐI LƯỢNG

Các thiết bị thuộc lĩnh vực khối lượng ảnh hưởng đến việc tiêu hao nguồn...
LĨNH VỰC: NHIỆT ĐỘ

LĨNH VỰC: NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ là một trong những đại lượng quan trọng cần được quan tâm bởi tính...
LĨNH VỰC: LỰC - ĐỘ CỨNG

LĨNH VỰC: LỰC - ĐỘ CỨNG

Các thiết bị thuộc lĩnh vực Lực – Độ cứng được thiết kế để kiểm tra tính...
LĨNH VỰC: ĐỘ DÀI

LĨNH VỰC: ĐỘ DÀI

Các dụng cụ / thiết bị thuộc lĩnh vực độ dài được dùng để xác định kích...
LĨNH VỰC: TẦN SỐ

LĨNH VỰC: TẦN SỐ

Trong ngành giày da & dệt may, lĩnh vực tần số được ứng dụng khoảng 70% số lượng...
LĨNH VỰC: ÁP SUẤT

LĨNH VỰC: ÁP SUẤT

Các nhà sản xuất ứng dụng áp suất để chế tạo Máy đo độ bục dùng để kiểm...
LĨNH VỰC: DUNG TÍCH

LĨNH VỰC: DUNG TÍCH

Trong phòng thí nghiệm, cốc định mức, ống đong, bình chia độ… được dùng để...
LĨNH VỰC: HÓA LÝ

LĨNH VỰC: HÓA LÝ

Độ ẩm ảnh hưởng đến sự ổn định của mẫu cũng như chất lượng, độ chính...
Gọi ngay SMS Chỉ Đường