Nhằm mục đích tạo mối quan hệ hợp tác bền lâu và giúp chúng tôi phục vụ Quý khách hàng tốt hơn, Trung Tâm Hiệu Chuẩn Kiểm Định Khởi Toàn xin thông báo đến Quý khách hàng về chính sách thanh toán của chúng tôi như sau:

 

A. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu:

Bước 1: Thực hiện dịch vụ

Khởi Toàn thực hiện dịch vụ (hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa, đào tạo…) theo xác nhận báo giá hoặc đơn hàng như đã thoả thuận.

Bước 2: Nghiệm thu & xuất hoá đơn giá trị gia tăng

Hai bên cùng nhau ký biên bản nghiệm thu dịch vụ và Khởi Toàn tiến hành xuất hoá đơn theo phần dịch vụ/công việc đã thực hiện thực tế. Hoá đơn giá trị gia tăng điện tử sẽ được gửi đến khách hàng qua email. 

Bước 3: Thanh toán

Quý khách hàng vui lòng tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hàng được ghi trên hoá đơn trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận được hoá đơn

Bước 4: Bàn giao hồ sơ & hoàn tất dịch vụ

Khởi Toàn sẽ tiến hành bàn giao chứng nhận hiệu chuẩn / chứng nhận đào tạo hoặc bàn giao phương tiện đo đã được hiệu chuẩn… đến Quý Khách hàng sau khi nhận được thanh toán đầy đủ.

 

B. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ từ lần thứ 2:

Bước 1: Thực hiện dịch vụ

Khởi Toàn thực hiện dịch vụ (hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa, đào tạo…) theo xác nhận báo giá hoặc đơn hàng như đã thoả thuận với khách hàng.

Bước 2: Nghiệm thu & xuất hoá đơn giá trị gia tăng

Hai bên cùng nhau ký biên bản nghiệm thu dịch vụ và Khởi Toàn tiến hành xuất hoá đơn theo phần dịch vụ/công việc đã thực hiện thực tế. Hoá đơn giá trị gia tăng điện tử sẽ được gửi đến khách hàng qua email.

Bước 3: Bàn giao chứng từ

Khởi Toàn sẽ tiến hành bàn giao chứng nhận hiệu chuẩn / chứng nhận đào tạo hoặc bàn giao phương tiện đo đã được hiệu chuẩn… cùng với bộ chứng từ thanh toán đến Quý Khách hàng.

Bước 4: Thanh toán

Quý khách hàng vui lòng tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hàng được ghi trên hoá đơn trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ và hóa đơn tài chính.

C. Lưu ý:

  • Trong trường hợp được hưởng thuế suất 0%, Quý khách hàng vui lòng thông báo trước với Khởi Toàn trong quá trình thoả thuận về giá và dịch vụ cũng như chủ động cung cấp các giấy tờ cần thiết liên quan.
  • Đối với các trường hợp đặc biệt và khách hàng ở xa, điều khoản thanh toán trước 100% hoặc tạm ứng 80% phí dịch vụ sẽ được áp dụng. Bộ phận Dịch vụ Khách hàng sẽ tư vấn và thoả thuận cụ thể theo từng trường hợp.
  • Vì tính tiện dụng và đảm bảo an toàn của Quý khách hàng, chúng tôi đề nghị Quý khách hàng sử dụng phương thức thanh toán chuyển khoản thay thế phương thức thanh toán tiền mặt.