“Trung tâm Hiệu chuẩn Kiểm định Khởi Toàn luôn xem việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mình và đó cũng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Trung tâm”

 

Để thực hiện các tiêu chí nêu trên, Khởi Toàn cam kết:

  • Quản lý và duy trì hệ thống chất lượng ISO/IEC 17025:2017 một cách sáng tạo và hiệu quả.
  • Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên, chuyên viên có phẩm chất đạo đức tốt, nghiệp vụ chuyên môn giỏi, đủ năng lực để tiếp thu và có hiểu biết về chính sách chất lượng, lấy ISO/IEC 17025:2017 làm kim chỉ nam trong suốt quá trình phát triển để hướng đến chất lượng hiệu chuẩn, từ đó thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
  • Thực hiện các phép hiệu chuẩn nhằm xác định sự hợp chuẩn của các thiết bị thí nghiệm, thiết bị đo lường với các tiêu chuẩn quốc gia / quốc tế.
  • Đảm bảo tính chính xác, khách quan và trung thực của các kết quả hiệu chuẩn vì nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ lợi ích chính đáng của khách hàng.
  • Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng trong khả năng cho phép.
  • Luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của khách hàng và liên tục cải tiến hoặc đổi mới cách thức phục vụ để tạo được niềm tin và thoả mãn yêu cầu của khách hàng theo phương châm: “Luôn đáp ứng yêu cầu của bạn”.
  • Luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh: “Mang đến cho khách hàng kết quả thử nghiệm chính xác, ổn định và đồng nhất”, Khởi Toàn không ngừng cải tiến hệ thống quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng lợi ích của khách hàng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

 

Với phương châm hoạt động và chính sách chất lượng như trên, cùng với ưu thế về phương tiện chuẩn, con người và kinh nghiệm trong quá trình làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước, chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Khách hàng.